Adventa pārdomas

Vārds „Advents” nozīmē „atnākšana”. Adventa laiks ievada Ziemassvētku laiku. Tas ir sagatavošanās laiks Ziemassvētkiem. Ziemassvētki ir Kristus atnākšanas svētki. Kristus jau ir atnācis. Tas ir noticis. Katru gadu mēs atceramies un svinam šo notikumu. Tas ir uzaicinājums ikvienam, domāt par to, ko viņam nozīmē Kristus atnākšana. Atceroties un svinot Kristus piedzimšanu, mēs ne tikai atceramies […]