Terapija un konsultēšana

Individuālā konsultēšana

Sistēmiskā pieeju individuālā konsultēšanā sauc par sistēmisko terapiju (konsultēšanu). Konsultēšanas centrā ir indivīds un tie procesi, kas norisinās viņa iekšējā pasaulē. Cilvēka iekšējā pasaule ir sava veida sistēma, kurā valda noteikts līdzsvars, darbojas likumsakarības. Cilvēka domas, emocijas, vēlmes, cerības, mērķi, pasaules redzējums un dzīves filosofija ir sistēmas sastāvdaļas.
Pieeja orientējas uz cilvēka resursiem, kā palīdzēt cilvēkam nonākt resursu stāvoklī, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Individuālā konsultēšanā man personīgi ir svarīgs vārds “konteksts”. Kad runājam par savu dzīvi, nemanāmi mainām realitātes un attiecību kontekstus. Pievēršu uzmanību klienta valodas lietojumam.
Domāju, ka terapijas mērķis nav klientu “izārstēt”. Cilvēku nevar “izārstēt”, tad ja viņš pats to nevēlās. Terapijas mērķis ir radīt kontekstu, labvēlīgus apstākļus, kuros var notikt pārmaiņas.

Sistēmiskā ģimenes psihoterapija

Sistēmiskā pieeja apvieno sevī labāko no ģimenes terapijas vēstures un metodikas. Galvenais akcents ir uz ģimenes locekļu savstarpējās mijiedarbības izprašanu un apzināšanu. Dialoga veidošanu ar visiem un katru ģimenes locekli. Ģimene darbojas kā veselums, tā ir vide, kurā veidojas cilvēka personība. Tādēļ ir svarīgi, lai ģimenē valda pozitīva gaisotne, kur katrs ģimenes loceklis tiek sadzirdēts, novērtēts, aprūpēts un mīlēts. Sistēmiskā pieeja sniedz instrumentus, lai izprastu sarežģītos ģimenes procesus un varētu tos iespaidot.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s