par mani

Esmu dzimis Rīgā. Pabeidzu Rīgas 47. Vidusskolu. Studēju teoloģiju Latvijas Universitātē. Teoloģijas studiju centrā atrodas Bībele, ebreju un kristiešu Svētie Raksti. Mācības ietvēra seno un moderno valodu studijas, ievadus un padziļinātas atsevišķu Bībeles grāmatu studijas, Baznīcas vēsturi un teoloģiju, filosofiju, pasaules reliģijas, u.c. Bakalaura un maģistra darbus rakstīju par VD. Studijas LU TF atspoguļo manus garīgos meklējumus, mēģinājumus izprast sevi un savu vietu pasaulē. Joprojām uzskatu, ka dažādas pasaules reliģijas un prakses ir interesants materiāls pārdomām gan par cilvēces garīgajiem meklējumiem, gan par cilvēka psihiskajiem procesiem.

Ģimenes terapiju esmu mācījies no 1995. līdz 1999.g. pie Lindes fon Keiserlinkas (apmācīttiesīga ģimenes terapeite, smilšu spēļu terapeite un NLP trenere) un komunikāciju pie režisora Hartmuta Kirstes fon Keiserlinka (NLP treneris). Pagāja ilgāks laiks, kamēr sāku saprast jaunu skatījumu uz lietām, mācījos domāt jaunās kategorijās. Studijas rosināja domāt par savu izcelsmes ģimeni un savu vietu tajā.

2001.- 2002.g. Turpināju mācības un kļuvu par apmācīttiesīgu ģimenes terapeitu. Studijas ietvēra atkārtotu jau zināmo tematu apskatu un mācīšanas metodoloģiju un praksi.

2010.-2012. mācījos sistēmisko supervīziju, koučingu un organizāciju konsultēšana (Essen, IFS). Studijās teorētiskais un praktiskais akcents tika likts uz dažādu grupu procesu sistēmisku traktējumu un metodēm, kas pielietojamas darbā ar indivīdiem, lielākām un mazākām grupām.

Konsultēju kopš 1998. Gada. Katrs sākums grūts. Iegūtā pieredze liek man domāt, ka tagad es saprotu, kas notiek attiecībās un ko es daru konsultēšanā. Pieredze rosina arī jaunas intereses, virzienus, kuros saredzu savu turpmāko personisko izaugsmi un attīstību.

Konsultēšanas procesā cienu dažādu pārliecību un reliģiju cilvēkus, procesa priekšplānā izvirzot cilvēku savstarpējās attiecības un mijiedarbību.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s