Ziemassvētku pārdomas

„Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts”. Ir Ziemassvētku laiks. Svētki ir nosvinēti. Ceru, ka tagad ir laiks padomāt, kādi šie svētki ir bijuši. Vai nākamā gadā tos svinēt tāpat vai tomēr izdarīt kāds korekcijas. Es savās pārdomās atgriežos pie Ziemassvētku tekstiem, kas atrodami kristiešu Svētajos Rakstos. Pilns Ziemasvētku notikuma apraksts ir […]

Cik tuvi esam, cik tuvi vēlamies būt

Domāju par šiem vārdiem, un tie mani nedaudz mulsina. Ar vārdu „tuvums” saprotam atrašanos tuvu telpiskā nozīmē. Ar vārdu „tuvība” bieži tiek saprasta seksuāla tuvība. Vai ir kāds vārds, kas raksturotu cilvēku tuvību neseksuālā nozīmē? Es neizslēdzu seksualitāti no tuvības. Es drīzāk domāju, ka paralēli fiziskai saskarei notiek kāda augstāka, dvēseļu saskare. Angļu valodā šo […]

Cieņa vecāku un bērnu attiecībās

Ir skumji vērot attiecības, kurās cilvēki pārstājuši viens otru cienīt. Kad tas ir noticis, ko lai tur vēl dara? Izlietu ūdeni nesasmelsi. Pasacītus vārdus atpakaļ nepaņemsi. Cilvēku savstarpējās attiecībās cieņai ir liela nozīme. Savstarpēja cieņa uzlabo cilvēku attiecības. Tur, kur ienāk necieņa, rupjība, savstarpēji apvainojumi, iezīmējas attiecību katastrofa. Par cieņu varam domāt divējādi: no vienas […]

Ģimene. Funkcijas.

Visas ģimenes nav vienādas. Vecos laikos cilvēki vairāk dzīvoja paplašinātās ģimenēs, ietverot vairākas paaudzes- bērni, vecāki, vecvecāki. Mūsdienās parasti tā ir t.s. kodol ģimene- tēvs, māte, bērni. Tā ir ideālā bilde. Realitāte ir sarežģītāka. Cilvēki mirst, šķiras, dala bērnus, maina dzīvesvietas, veido jaunas attiecības, dibina jaunas ģimenes. Lai kā mēs definētu ģimeni, tā ir vieta, […]